Za dva dana do sredstava namijenjenih sportskim djelatnicima

Žurna procedura usvajanja Zakona o dopunama Zakona o sportu dobila je svoj žurni nastavak pa je na zadovoljstvo svih uključenih tijekom iste večeri postao važeći. Naime, zakon izglasan u petak je istu večer objavljen u Narodnim novinama sa zadovoljenim uvjetima i potpisom predsjednika Milanovića pa je samo osam sati nakon izglasavanja postao punovažeći.

Oglas

Prema očekivanjima to se trebalo dogoditi tek u narednom tjednu no ovako će sportski djelatnici do namjenskih sredstava moći već kroz koji dan. Na redu su sportaši, klubovi i savezi koji ta sredstva i potražuju, a do njih se može putem aplikacije SDUŠ-a koju možete pronaći na njihovom web-siteu. Do isplate se prema najavama čeka tek 2-3 dana što je doist brzo i pohvalno.

Oglas

Prijave za potporu očuvanja radnih mjesta putem aplikacije koja će biti objavljena na web stranici Središnjeg državnog ureda za šport (www.sdus.gov.hr) počet će od ponedjeljka, 20. travnja 2020. u 10 sati.

Oglas

Odlukom je utvrđeno kako potpore mogu zatražiti pravne osobe iz sustava športa i to športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.) kao poslodavac uz uvjet da je član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) koji sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja, zatim športskom savezu športskoj zajednici na razini JLP(R)S-a kao poslodavcima. Navedeni prijavitelji mogu zatražiti potporu za radnike koji su zaposleni kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Kako bi dobio pravo na potporu poslodavac ne smije koristiti niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta za radnike za koje traži potporu, zatim, s radnikom za kojeg traži potporu poslodavac mora imati sklopljen ugovor o radnom odnosu najkasnije s danom 19. ožujka 2020. godine. Nadalje, trošak plaće radnika za kojeg se traži potpora ne smije biti financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine), a radnik za kojeg se traži potpora mora biti zaposlen na neodređeno ili određeno radno vrijeme i prijavljen na puno ili nepuno radno vrijeme. Uz navedeno, poslodavac mora biti solventan u trenutku prijave na mjeru potpore, a potporu može zatražiti za najviše 10 radnika.

Odlukom je definirano kako poslodavac može podnijeti zahtjev i za radnika s kojim je raskinuo ugovor o radnom odnosu nakon 20. ožujka 2020. godine, ali je do podnošenja zahtjeva ponovno zaposlen temeljem ugovora kojim se regulira radni odnos i prijavljen u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Iznos potpore po radniku je do 3.250 kuna za mjesec ožujak te do 4.000 kuna za mjesec travanj i svibanj, a u proračunu Središnjeg državnog ureda za šport za tu svrhu prenamjenom je osigurano 40 milijuna kuna.

Odluku možete pronaći ovdje.