srećko vuković

Općina Bizovac prekrasno uredila prostorije Hajdina

Općina Bizovac na čelu sa Srećkom Vukovićem kontinuirano ulaže znatna financijska sredstva u nogometnu...

Općina Bizovac ulaže u razvoj nogometa

Protekle godine Općina Bizovac financirala je izmjenu dotrajalog krovišta na zgradi klupskih prostorija nogometnog...

Aktualno