miroslav stefanović

Berislav Brnjić ne da vrh niti nakon glasova…

Nakon glasovanja predstavnika Sikirevaca na čelu je i dalje Berislav Brnjić no gužva je sve veće i konkurenata je sve više. Trener Ivo Radovanović i kapetan Ivan Prakaturović su kombinirano podijelili tri trojke ,a zaslužili…