krešo posedi

Promjena na klupi Kutjeva, novi trener je Krešo Posedi

Sezona nije pošteno ni krenula, a već imamo prvo promjenu na trenerskoj klupi u...

Aktualno