Redovna sjednica Skupštine Požeškog športskog saveza održat će se u utorak, 15. 06. 2021. u 18,00 sati u SD Tomislav Pirc

POŽEGA – Redovna izvještajna sjednica Skupštine Požeškog športskog saveza održat će se u utorak, 15. lipnja 2021. s početkom u 18,00 sati u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Zbog protuepidemioloških mjera sjednica će kao i prošle godine održati u prostoru velike dvorane.

Svaka udruga članica Saveza obvezna je poslati svog predstavnika na Skupštinu. Ako na sjednicu ne dolazi stalni član Skupštine već zamjenski isti mora imati potpisanu i ovjerenu punomoć. Dolazak na sjednicu je obvezan.

 

DNEVNI RED

1. Pozdravna riječ predsjednika i otvaranje Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor verifikacijske komisije

4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 26.10.2020.godine

7. Prijedlog brisanja udruga iz članstva Požeškog športskog saveza

8. Izvješće o radu Požeškog športskog saveza za 2020.godinu

9. Financijsko izvješće za 2020.godinu

10. Izvješće Nadzornog odbora za 2020.godinu

11. Rasprava i usvajanje Izvješća

12. Program rada Požeškog športskog saveza za 2021.godinu

13. Financijski plan Požeškog športskog saveza za 2021.godinu

14. Rasprava i usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2021.godinu

15. Različito

 

Materijali za sjednicu mogu se naći pod rubrikom Dokumenti.

Izvor PŠS