Proračun Općine Bizovac blagonaklon prema sportašima

Nedavno je u bizovačkom Edukativnom centru održana peta po redu ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Bizovac. Nakon uobičajenih prvih točaka dnevnog reda, usvajanja zapisnika s protekle sjednice, pitanja i prijedloga vijećnika općinski načelnik Srećko Vuković predstavio je proračun  za 2022. godinu, koji je planiran u iznosu od 31.079.469,00 kuna naglasivši da je za  7,1% viši u odnosu na prethodnu godinu, što je rekordno najveći od utemeljenja općine do danas.

Govoreći vrlo opsežno, detaljno i iscrpno o prijedlogu općinskog proračuna za 2022. Vuković je  naveo sve planirane rashode između kojih je spomenuo  da  se  za održavanje komunalne infrastrukture u narednoj godini iz općinskog proračuna  planira  utrošiti ukupno 2.047.500,00 kuna. Od tog iznosa financirati će se održavanje javne rasvjete, zelene površine, odvoz velikog otpada, sanacija divljih deponija smeća, popravci prometnih površina, ulica, nogostupa i prometne infrastrukture, zatim za deratizaciju, dezinsekciju i zbrinjavanje pasa lutalica, sanaciju nerazvrstanih cesta, te za održavanje groblja i mrtvačnica.

Prema riječima Srećka Vukovića općina Bizovac u slijedećoj godini i dalje namjerava brinuti o uređenju i održavanju zgrada u svojem vlasništvu poput društvenih domova za što je u općinskom proračunu planirano 675.025,00 kuna.

Za kapitalna ulaganja u infrastrukturu na području Općine Bizovac tijekom 2022. godine planirano je 10.180.757,00 kuna. U okviru tog financijskog iznosa izrađivati će se planovi i projektno tehnička dokumentaciju za EU i druge projekte, sufinancirati  izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Nadalje, dodaje Vuković u planu je izgradnja ljetne pozornice u Cretu, izgradnja četvrte faze javne rasvjete u Brođancima i Habjanovcima, nove javne rasvjete u ulici Augusta Šenoe u Bizovcu.  U Sportskom centru BSK-a u Bizovcu planira se izgradnja tribina za gledatelje, reflektorske rasvjete igrališta i popravak zgrade krovišta. Naredne godine u Cretu Bizovačkom urediti će se parcela zavičajnog parka i etno kuće te postaviti  vanjsko osvjetljenje pročelja crkve Sv Antun Padovanskog. Na više lokacija u općini  obnoviti će se pješačke staze i ograde oko pojedinih groblja tamo gdje prethodnih godina nisu završene. Na mjestu pogibije hrvatskih policajaca i civila u znak trajnog sjećanja na tragične događaje koji su se zbili u Bizovcu  7.11.1991.  općina Bizovac podići će simbolično spomen obilježje.   Vodeći brigu o najmlađima u općinskom proračunu predviđena su financijska sredstva za izgradnju i uređenje dječjih igrališta. Poslije velikih građevinskih radova koji se izvode u okvirima mega projekata rekonstrukcije državne ceste i odvodnog sustava uslijediti će uljepšavanje naselja tako da se planira hortikulturno uređenje, postavljanje informativnih panoa, jarbola za zastave i drugoga. Planirajući projekte za nadolazeće vrijeme izraditi će se projektno tehnička dokumentacija za javnu rasvjetu u Cvjetnoj ulici, javnu rasvjetu kod ciglane, za pješačko-biciklističku stazu kroz Valpovačku ulicu, prenamjenu Edukativnog centra Samatovci u područni dječji vrtić, rekonstrukciju Sunčane ulice u Bizovcu, izgradnju boćališta u Novakima, izgradnju Zavičajnog parka i etno kuće u Cretu i izgradnju fontane ispred bizovačke kurije

Vodeći brigu o sportskim objektima planira se obnova zgrade NK „Jadran“ u Habjanovcima, izgradnja nadstrešnica na zgradi  NK „Sloga“ 1958  u Samatovcima, uređenje društvene prostorije NK „Hajdin“ u Cretu u koju će se pritom uvesti centralnog grijanje.

Pored navedenog u proračunskom dokumentu vidljivo je da se planiraju obnoviti svlačionice NK „Gaj“ u Brođancima i sanirati oštećenja u  društvenom domu u Novakima.

Za program potpora poljoprivredi u planu je financijski iznos od 601.500,00 kuna. Za provedbu nekoliko demografskih mjera utvrđen je iznos od  180.000,00 kuna među kojima je važno izdvojiti: pomoć mladim obiteljima kroz sufinanciranje kamata na kredite, potporu majkama za novorođenu djecu, sufinanciranje prekvalifikacije dugo nezaposlenih i mladih. (Klub vijećnika HDZ-a predložio je amandman s prijedlogom povećanja iznosa za rodilje, što je načelnik kao predlagatelj prihvatio.)

Za predškolski odgoj i obrazovanje, javne potrebe u obrazovanju navedeno je 5.735.750,00 kuna i to za: sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Maslačak“ Bizovac, za dogradnju postojećeg objekta predškolske ustanove , sufinanciranje javnog prijevoza za 200 učenika srednjih škola i studenata, stipendije darovitim učenicima i studentima, sufinanciranje toplog obroka za 290 učenika osnovne škole, sufinanciranje kupovine školske opreme te  izgradnju igrališta s umjetnom travom kod škole u Bizovcu.

Za javne potrebe u kulturi i religiji planiran je iznos od 6.137.109,00 kuna. Ovdje su uvrštene manifestacije poput tradicionalnih Bizovačkih ljetnih večeri, Proljeće u Cretu, Ljetni susreti u Samatovcima i potpora radu aktivnim kulturno umjetničkim društvima. Iz općinskog proračuna kao i u prethodnim vremenima pružiti će se pomoć župnim zajednicama u Bizovcu i Brođancima.

Za EU projekt „Čuvarica baštine u srcu Bizovca“ izdvojen je iznos od 5.708.609,00 kuna. Sve javne potrebe u sportu financirati će se u ukupnom iznosu od  498.320,00 kuna. Općina će pružiti financijsku potporu svim sportskim klubovima i organiziranju „Olimpijade starih sportova u Brođancima“.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi planiraju se financirati u ukupnom iznosu od 1.655,277,00 kuna i to za pomoć za podmirenje troškova stanovanja,  pomoć građanima i kućanstvima za nabavu ogrjeva, pomoć humanitarnim udrugama i organizacijama poput Svetog Vinka Paulskog i Crvenog križa. I dalje se nastavlja provoditi projekt „Zaželi priliku u općini Bizovac“.

Radi  provedbe programa protupožarne i civilna zaštita u proračunu je izdvojena stavka od 544.000,00 kuna. U okviru tih sredstava financirati će se postrojba  civilne zaštite,  Hrvatska gorska služba spašavanja i Vatrogasna zajednica općine Bizovac, a time ujedno i sva vatrogasna društva s područja općine Bizovac.

Ovako predloženi proračun načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića za 2022. svih trinaest vijećnika općine Bizovac prihvatilo je jednoglasno.