Prije točno 150 godina osnovano Građansko streljačko društvo Požega 1871

POŽEGA – U utorak 20. travnja 2021. napunilo se točno 150 godina kako je održan inicijativni sastanak za osnivanje streljačkog društva u Požegi. Za predsjednika inicijativnog odbora izabran je 20. 04. 1871. trgovac Đoko Ilić, a za potpredjednika Petar Vučetić, ravnatelj u požeškoj gruntovnici.

Oglas

Zadatak tog privremenog odbora je bio da sastavi i predloži sva pravila društva radi što bržeg osnivanja. Već 21. travnja odbor je predao molbu požeškom Gradskom poglavarstvu da pošalje povjerenstvo u Grgin dol odnosno na livadu Ivana Ferkovića kako bi se odredilo mjesto za novu streljanu.

Oglas

Povjerenstvo se sastalo već 25. travnja i odobrilo mjesto veličine 1,3 jutra što ga je privremeni odbor otkupio za streljanu. Na sastanku su ispred Gradskog poglavarstva bili prisutni Antun Malešić, Hugo Kvaternik i Josip Caprijan te čelnici odbora Đoko Ilić i Petar Vučetić.

Oglas

Nakon toga je odbor već do 01. svibnja priredio društvena pravila kao i svu potrebnu dokumentaciju za ustoj streljačkog društva te je sve poslano na odobrenje, a 14. srpnja 1871. je Odbor za unutrašnje poslove Kraljevske zemaljske vlade pod brojem 6271 odobrio pravila i prema tome je Društvo moglo početi javno djelovati te se taj datum može smatrati danom službenog osnivanja današnjeg Građanskog streljačkog društva Požega 1871 koje je uvjerljivo najstarija sportska udruga na području grada Požege i Požeško – slavonske županije.

Tadašnja pravila sastojala su se od 6 poglavlja i 60 članaka. U članku 1. pisalo je : “Svrha ovog gradj. društva jest, da se članovom i ostalim pripadajućim, sa pucanjem u nišan u društvenoj strieljani ugodna zabava pribavi, te kroz to u ovom gradu društveni život promakne.”, dok u članku 2. stoji : “Svaka pristojna ma gradjansko i ne samostalna budi domaća budi strana osoba primiti će se kao član ovog društva.”

U tim prvim pravilima su predviđeni samo redoviti i izvanredni članovi dok se od 1907. godine spominju počasni članovi kao i članovi utemeljitelji. U prvi upravni odbor prema Pravilima birani su nadmeštar, podmeštar, blagajnik, perovođa i šest članova. Za prvog predsjednika društva izabran je Đoko Ilić, potpredsjednika Petar Vučetić, a blagajnika Ivan Trnka. Svi su birani na jednu godinu, većinom glasova članova društva, a dužnost su morali vršiti besplatno.

Pravila društva su posebno tiskana u tiskari požeškog tiskara i književnika Miroslava Kraljevića starijeg, a zanimljivo je da se u pravilima iz 1871. godine određuje i imovina društva u člancima od 3. do 6. odnosno zajam na pet godina putem akcija i kupljeno zemljište u Grginom dolu.

Prvi i najvažniji posao novoizabranog upravnog odbora bio je otkup zemljišta za streljanu i gradnja nove zgrade. Otkup zemlje plaćen je 200 forinti dok je za izgradnju zgrade trebalo osigurati nova financijska sredstva koja su skupljena prodajom 150 obveznica čija je vrijednost bila 5 forinti.

Tekst tih obveznica glasio je ovako : “AKCIA. Gradjansko streljačko družtvo u Požegi duguje donositelju ovog 5 for. slovom pet forintih aust. vried. i obavezuje se taj dug tečajem pet godinah od danas izplatiti. U Požegi dne 1. svibnja 1871. Za gradjansko streljačko družtvo : Predsjednik v.r. Potpredsjednik v.r.” Prodaja obveznica dobro se odvijala pa je iste godine podignuta prva društvena zgrada od drveta na zidanoj podlozi, koja je svojoj namjeni koristila dugi niz godina uz manje popravke i popunu inventara.

Izvor PŠS