Održana prva sjednica Komisije za veteranski šah u proširenom sastavu

Na 1. sjednici Komisije za veteranski šah u proširenom sastavu , održanoj 23. lipnja 2022. godine u hotelu „Medena“, u Segetu Donjem sastavljen je slijedeći

Oglas

Z A P I S N I K

Oglas

Početak sjednice u 16.00 sati

Oglas

Nazočni:

Mato Opačak – predsjednik, Ivo Ivanković, Damir Mravunac, Saša Tadinac – članovi,

Srđan Basarić – predsjednik ogranka veterana Zagreb,

Gosti: Predrag Zedro i Branko Vidačković

Predsjednik Mato Opačak otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne i nakon što je utvrdio da su sjednici nazočna četiri člana Komisije za veteranski šah predložio je sljedeći

DNEVNI RED

1. Analiza organizacije dosadašnjih veteranskih prvenstava i prijedlog za održavanje prvenstva Hrvatske za veterane za 2023. godinu ,

2. Razno ,

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.) Analiza organizacije dosadašnjih veteranskih prvenstava i prijedlog za održavanje

prvenstva Hrvatske za veterane za 2023. godinu

Predsjednik komisije za veteranski šah Mato Opačak izvijestio je nazočne o stanju i događanjima na dosadašnjim veteranskim prvenstvima, te konstatirao da su uvjeti za igru 2021., a posebno ove 2022.godine, u svakom smislu bili odlični. Izvršni odbor HŠS-a za ovogodišnje veteransko prvenstvo Hrvatske bitno je povećao nagradni fond, ali unatoč svim tim pozitivnim pokazateljima broj prijavljenih igrača i ove godine je bio dosta slab.

Za riječ se javio Srđan Basarić te se složio s predsjednikovom konstatacijom, te dao prijedlog da se od Izvršnog odbora HŠS-a u svrhu poboljšanja predmetnog natjecanja zatraže određene izmjena i dopune za naredno veteransko prvenstvo Hrvatske koje bi se trebalo odigrati u 2023. godini.

Sudac ovogodišnjeg veteranskog prvenstva Hrvatske Branko Vidačković predložio je određene manje promjene, ali koje bi po njemu vidno doprinijele podizanju razine ugleda natjecanja i povećanja broja igrača. Predlaže se povećanje tempa igre sa sadašnjih 30 minuta plus 30 sekunda, na 60 minuta plus 30 sekunda, pa bi ovakva izmjena omogućila da se navedeno natjecanje rejtingira i za međunarodni rejting.

Nadalje se predlaže da se radnim danom kola igraju u kasnim poslijepodnevnim satima kako bi se omogućilo lokalnim igračima dolazak na natjecanje nakon završenog radnog vremena,

Za neradni dan ili vikend postoji mogućnost igranja dva kola dnevno, ali bi možda bila najbolja solucija, kada bi se predmetno veteransko natjecanje produžilo za još jedan dan iz razloga jer se radi o ipak starijim igračima koji se brže i više umaraju.

Za riječ se javio Damir Mravunac, te konstatirao da po njemu nije problem toliko u natjecanju koliko u ekonomskim razlozima, jer se jednim dobrim djelom tu radi o umirovljeničkoj populaciji s nedovoljnim primanjima, te im dolazak na ovo natjecanje predstavlja osnovni problem. Nadalje je predložio da se pokuša iznaći mogućnost organizacije ubrzanog i brzopoteznog prvenstva Hrvatske za veterane u jesenskom terminu, u nekom drugom području Hrvatske, u vikend seansi, te je dao prijedlog da se o svemu tome provede i anketa među zainteresiranim veteranima.

Ad 2.) Razno

Gost Predrag Zadro je ponudio pomoć oko izrade aplikacije za provedbu ankete o organizaciji veteranskih prvenstva za naredne godine, a što su nazočni jednoglasno prihvatili.

Svi nazočni su jednoglasno konstatirali da su ove godine osigurani odlični uvjeti za odigravanje veteranskog prvenstva Hrvatske.

Nakon što više nije bilo novih pitanja niti prijedloga, predsjednik je zaključio sjednicu.

Završeno u 17.00 sati