Obavijest i preporuka SDUŠ-a o održavanju treninga

Dragi prijatelji sporta prenosimo Vam upute Središnjeg državnog ureda za šport (SDUŠ), vezane uz održavanje treninga te rad svih navedenih djelatnosti koji se moraju održavati sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Od 11. svibnja 2020. godine stavlja se izvan snage zabrana održavanja športskih treninga dok se od 13. svibnja 2020. godine dozvoljava rad teretanama, fitness-centrima i sportsko-rekreacijskim centrima, a od 18. svibnja 2020. godine rad bazena. Održavanje treninga te rad svih navedenih djelatnosti mora se održavati sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Preporuka za treninge/p ripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije C OVID-19

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika.

Održavanje treninga, pripremnih utakmica i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja na otvorenim športskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ tijekom trajanja mjera.

  1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta.

Organizacija treninga, pripremnih utakmica te športsko-rekreativnih aktivnosti moguća je na otvorenim športskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Dezinficijens. Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je postaviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Odlaganje otpada. Preporuča s e postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima u svim zatvorenim i otvorenim jedinica ma objekta.

Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija prisutnih osoba. Za svaki trening, pripremnu utakmicu i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru, voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na teren, odnosno na trening.

Raspored. Treninzi, pripremne utakmice odnosno športsko-rekreativne aktivno sti smiju se održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trener ima/ instruktorima/ voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako za treninge, pripremnu utakmicu i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

  1. Higijena prostora

Odgovornost. U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti tijekom trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje. Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.

Čišćenje i održavanje radnih prostora. Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: http s://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Dezinfekcija tokom pauze. Zatvorene prostore športskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog vremena temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ i čim je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznica ma: Bez oboljelih od COVID-19: http s://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf.

Osobe pod sumnjom ili oboljele od  COVID-19:          http s://www.hzjz.hr/wp-

content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila- osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..p df

  1. Preporuke za korisnike, športaše, djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada / otvaranja educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne s amo na bolesti dišnih puteva), treba se telefonom javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Fizički razmak. Tijekom treninga/pripremnih utakmica/športsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim športovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti, sva se mora po završetku dezinficirati.

Konzumacija tekućina. Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Nakon treninga/športsko-rekreativne aktivnosti korisnici/športaši ne zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum.

Dvosmjenski rad. Ako je moguć e, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

  1. Ostale uslužne jedinice

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/k oronavirus-najnovije-preporuke/