Načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković objavio JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini

Na temelju članka 46.  Statuta Općine Bizovac  općinski načelnik Općine Bizovac objavio je JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga u 2022. godini

Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac, da podnesu prijave za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života građana Općine Bizovac.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi, potpore udrugama mladih, potpore udrugama umirovljenika i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata ili programa je otvoren do 31. prosinca 2021. g.

Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BIZOVAC, 31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89.

Prijava na Javni poziv, odnosno prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni u općini Bizovac i na internetskim stranicama www.opcina-bizovac.hr

Srećko Vuković, općinski načelnik