Komisija nogometnih sudaca Belog Manastira traži nove kadrove

Temeljem Čl. 2 Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima HNS-a, Komisija nogometnih sudaca Nogometnog središta Beli Manastir organizira tečaj za zvanje nogometnog suca – pripravnika. Na tečaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje u vrijeme prijavljivanja za ispit nisu mlađe od 15 niti starije od 40 godina.

Oglas

Pozivaju se svi prijavljeni kandidate i svi zainteresirani da se odazovu početku predavanja. Nakon provedenog tečaja iz poznavanja Pravila nogometne igre, pripravnici su obvezni prije polaganja teorijskog i praktičnog dijela ispita, uz prijavu o polaganju ispita, dostaviti :

 • domovnicu (fotokopija)
 • kratki životopis s osvrtom na sportski rad
 • dokaz o igračkom stažu (za one koji koriste beneficirani staž )
 • potvrdu o nekažnjavanju iz članka 4 b Pravilnika, koju daje ovlašteno tijelo /sportski savez/
 • potvrdu od suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da ne postoji pravomoćna presuda za kazneno djelo
 • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
Oglas

Ispit ne može polagati :

 • osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo ili prekršaj u športu ili u svezi sa športom
 • osoba koja je diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora športskog saveza,
 • osoba s tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca.
Oglas

Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita.

Prijave kandidati mogu dostavljati do 10.10.2022.godine u Nogometno središte Beli Manastir i to:

 • osobno

 • poštom na adresu : Nogometno središte Beli Manastir, Školska 3, 31300 Beli Manastir,

 • e-poštom: ns.bm@post.t-com.hr

Prijavnica za polaganje ispita- sudac

UPITNIK SUCI NS BELI MANASTIR