I sportski kolektivi Općine Bizovac pozvani za javno priznanje

Nagrada općine Bizovac je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za posebna dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac podnosi se u pisanom obliku na za posebno utvrđenim obrascima,  koji se mogu se podići u Općini Bizovac, ili na web stranicama: www.opcina-bizovac.hr .

Oglas

Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Bizovac podnose se Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja, Kralja Tomislava 89, najkasnije do 16. ožujka 2021. godine. Stoga Načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidata za  nagradu općine Bizovac u 2021. godini među kojima se naravno mogu pronaći i sportaši i sportski kolektivi koji redovito pronose glas svoje Općine širom regije, ali i u okvirima Republike Hrvatske.