HOO raspisao poziv za dodjelu sredstava putem programa “Aktivne zajednice” i “Od športske škole do Olimpijskih igara”

ZAGREB – Hrvatski olimpijski odbor raspisao je poziv za dodjelu sredstava lokalnom sportu putem svojih višegodišnjih programa “Aktivne zajednice” i “Od športske škole do Olimpijskih igara”. Na taj način, krovna udruga hrvatskog sporta sufinancira amaterske klubove registrirane za sudjelovanje u sportskim natjecanjima sa svrhom poticanja razvoja sporta pri lokalnim sportskim zajednicama. HOO time skrbi o razvoju i unapređenju sporta dodjeljujući inicijalnu novčanu potporu za ulaganje u osnovne materijalne uvjete za sport na lokalnoj razini.

Oglas

Korisnici sredstava mogu biti svi sportski klubovi koji udovoljavaju uvjetima iz Pravila obaju programa. Programski zahtjev sastoji se od četiri, odnosno tri obrasca (radna lista) koji moraju biti popunjeni, a kojima se prilaže ponuda s valjanim datumom izdavanja. Ako se prilaže više ponuda od različitih dobavljača, artikli iz svih ponuda se upisuju u jedan Obrazac 2. Troškovnik i na kraju se izračunava ukupan iznos. Svaki programski zahtjev stoga treba imati samo jedan troškovnik u koji su upisani svi artikli sa svih ponuda, te ne treba za svaku ponudu dostavljati poseban troškovnik.

Oglas

Obrazac 3. Jamstvo (samo za Aktivne zajednice) popunjava se ovisno o tome tko je partner u programu. Ako je partner sportska zajednica, ispunjava se jamstvo sportske zajednice i prilaže izvadak iz stranice Programa javnih potreba u sportu (PJP) za 2021., a ako je partner netko drugi (klub, tvrtka, ostali..) ispunjava se jamstvo partnera. Ako ima više ponuda, za svaku ponudu se na obrascu jamstva izračunava iznos koji sportska zajednica ili partner plaćaju dobavljaču. Ne treba ispunjavati obrazac izvješća jer taj obrazac ispunjavaju korisnici koji budu uvršteni u program.

Oglas

Svi zainteresirani klubovi svoje prijedloge trebaju dostaviti u Zajednicu do 9. travnja (petak) 2021. g., a skrećemo pozornost da ponuda za realizaciju financijske potpore mora glasiti na korisnika (klub) te da joj je datum izdavanja najranije od 6. travnja 2021. g., kao i da mora biti važeća minimalno 90 dana (po mogućnosti i 120 dana), a poželjno je da dospijeće plaćanja robe iznosi do 60 dana po isporuci iste.

Izvor PŠS